Ekstrand logga

Att känna sig själv

Att känna sig själv är värdefullt, då kan vi exempelvis lättare förändra negativa mönster som styr och påverkar oss i vardagen. Men det är också svårt att lära känna sig själv, vi människor är mångfacetterade och komplexa.

Vi besitter en mängd olika delpersonligheter (personlighetsmönster) som tänker, känner och agerar olikartat i skiftande sociala och psykologiska situationer. Några exempel är Smitaren, Optimisten, Äventyraren, Snåljåpen, Martyren, Modern, Presteraren, Den anpassade, Rebellen och Vännen. Vi har en mer eller mindre medveten relation till dem. De kan styra oss om vår medvetenhet om dem är låg, det vill säga vi är mer reaktiva. Med medvetenhet om dem kan vi styra och reglera dem med vårt inre jag.

Modern/fadern, Vännen och Maken/makan och yrkesroller är vi ganska medvetna om, de är vardagliga och funktionella. De medför inte problem förutom då vi identifierar oss med den delen i fel situation, till exempel chefen som kommer hem till sin partner, efter jobb, och identifierar sig med ”chefen” även på hemmaplan. Ett annat exempel är pedagogen som på rasten tillsammans med sina kolleger identifierar sig med ”pedagogen”.

Vilka olika delpersonligheter kan du upptäcka och observera hos dig själv?

Boktips: ”Folkhopen inom oss- lär känna dina delpersonligheter” av Maria Paijkull