Ekstrand logga

Om mig,
Anne Ekstrand

Alla blir vi prövade av livet på ett eller annat sätt och ibland flera gånger. Utifrån det vi inte läker och tar hand om från våra yngre år, repeterar vi ofta vårt beteende. Vi hoppar gång på gång ner i det ”giftiga vattnet”.  Med större självkännedom, förståelse för och acceptans för hur det kom sig att vi blev som vi blev så går det att bryta negativa mönster och vanor och göra annorlunda. 

Jag hade gått igenom några olika utbildningar baserade på intresse men den viktigaste utbildningen för mig började när jag valde att gå i egenterapi. Jag hade börjat ifrågasätta mitt liv- är det så här jag vill leva, hur kommer det sig att jag hoppar i det ”giftiga” vattnet gång på gång? Vad i mitt beteende var med utgångspunkt från mig själv och vad var med utgångspunkt ifrån mitt känslomässiga arv?

Detta kom att bli min vandring till fördjupad självkännedom och läkning för att bygga upp min kompetens till att leva ett bra liv och jag tänker att det är en vandring som fortsätter hela livet. Det finns en kraft inom oss och för att kunna få tag i den behöver vi ha en god relation till oss själva.

All min livserfarenhet, min egenterapi och min samtalsterapeututbildning har gett mig en stor frihet och insikt om att jag är mitt eget livsinstrument.

I unga år utbildade jag mig till klasslärare och läste sedan vidare till speciallärare med fokus på barn med läs- och skrivsvårigheter. Under drygt 30 år arbetade jag som lärare och gör det fortfarande på deltid som speciallärare. Vilket betyder att jag under många år har arbetat med människor, relationer, utveckling, pedagogik och metodik och alltid känt en nyfikenhet på nya möten med människor.

 Jag är certifierad, diplomerad samtalsterapeut i integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund och kan integrera kognitiv beteendeterapi (KBT), ACT, och Schematerapi i klientarbetet utifrån behov. Jag har också studerat till mindfulnessinstruktör på Mindfulnesscenter och kan integrera även mindfulnessövningar vid behov och enligt klientens önskemål. Grundstenarna i mindfulness (medveten närvaro) är fokus, medvetenhet och medkänsla (både till sig själv och andra).

Vi lever i ett distraktionssamhälle där uppmärksamheten dras åt olika håll. Mindfulness (medveten närvaro) ger oss möjlighet att kliva ur vår ”autopilot” och istället göra mer medvetna val med flexibilitet utifrån vad vi möter och vi blir mer självstyrda.

Mitt specialintresse är relationer, alla slags, och hur vi stärker självkänsla och självförtroende men jag arbetar också med andra områden (se ”samtalsterapi”).

Det känns väldigt meningsfullt och givande att få möta och samarbeta med klienter samt att följa deras upptäckter till nya möjligheter och val i livet.