Ekstrand logga

Relationsterapi Malmö & Lund

Stärk din relation med relationsterapi tillsammans med mig, Anne Ekstrand.

Min filosofi inom relationsterapi Malmö och Lund bygger på tron att varje relation är unik med sin egen historia och uppsättning utmaningar. Mitt arbete är inriktat på att erbjuda de verktyg som krävs för att bygga och underhålla starka, varaktiga band mellan individer. Jag strävar efter att förstå varje pars specifika situation och anpassa min terapeutiska strategi därefter. Detta innebär att jag inte bara fokuserar på de utmaningar som paret står inför för tillfället, utan också på att utveckla färdigheter som stärker relationen över tid. Genom denna personliga och skräddarsydda metod arbetar jag för att säkerställa att varje par får den hjälp och det stöd de vill ha och behöver för att relationen ska stärkas.

Relationsterapi Malmö med terapeut Anne Ekstrand

Varför välja relationsterapi Malmö eller Lund med mig?

Att välja mig för er relationsterapi Malmö eller Lund innebär att ni får tillgång till en djup och mångfacetterad förståelse för relationsdynamik. Min utbildning och erfarenhet ger mig en unik förmåga att hantera en mängd olika relationsutmaningar. I min terapi skapar jag ett stödjande och icke-dömande utrymme där både du och din partner kan känna er trygga att uttrycka era känslor och tankar.

Jag förstår att varje relation är unik, och därför är mina terapimetoder flexibla och anpassade för att möta just era specifika behov. Min filosofi grundar sig på samarbete och jag tror starkt på att arbeta tillsammans med er för att hitta lösningar som inte bara adresserar nuvarande problem, utan också stärker relationen på lång sikt. Genom att välja mig får ni tillgång till en parterapeut som är engagerad i ert välbefinnande och dedikerad till att hjälpa er att bygga en starkare, mer meningsfull och varaktig relation.

Stöd och vägledning oavsett var du befinner dig i din relation

Hos mig är alla välkomna oavsett relationens natur. Om det så är nya förälskelser, långsiktiga partnerskap, vänskap-, kollegor- eller släktrelationer som skaver eller tar energi. Mitt mål är att erbjuda relevant och effektiv vägledning för varje unik situation. Jag arbetar med ett brett spektrum av relationsfrågor, inklusive familjerelationer och utmaningar i föräldraskap, exempelvis där samarbete kring barn kan vara svårt. Min erfarenhet och utbildning tillåter mig att erbjuda skräddarsytt stöd och vägledning för att stärka och förbättra relationsfärdigheter för individer och par i olika livssituationer.

Ett par håller hand vid vattnet efter relationsterapi

Navigering genom separation

Jag erbjuder stöd genom utmaningar till följd av separationer, hjälper individer att finna sina inre resurser och en ny riktning i livet. Jag bistår i att upptäcka inre styrka och förmågan att få kraft och planera för framtiden. Jag stödjer och vägleder dig till läkning och personlig tillväxt.

Vid osäkerhet inom relationer

Vid osäkerhet i relationer, som ”ska jag stanna eller lämna?” eller av-och-på-dynamik, arbetar vi med att stärka självkänslan och utforska personliga värderingar. Målet är att klargöra vad individen söker i en relation, bryta ohälsosamma mönster och främja självrespekt. Vi strävar efter att göra välgrundade val i kärlekslivet.

För dig som söker en livspartner

För dem som söker en livspartner erbjuder jag vägledning för att navigera i exempelvis dejtingdjungeln. Vi identifierar eventuella begränsningar och arbetar med självkännedom för att främja sunda relationer. Jag stöttar individer i att hitta meningsfulla och kvalitativa relationer.

Hur jag kan hjälpa er att förstå varandra

  • Aktivt lyssnande: Jag hjälper er att förbättra era färdigheter i aktivt lyssnande för ökad förståelse och empati.
  • Känslomässig medvetenhet: Jag guidar er i att bli mer medvetna om era känslor och hur ni uttrycker dem.
  • Konflikthantering: Jag erbjuder verktyg och strategier för att hantera och lösa konflikter på ett hälsosamt sätt.
  • Empatisk kommunikation: Genom övningar stärker vi er förmåga att förstå, respektera och utrycka varandras perspektiv och egna behov i relationen.
  • Självreflektion: Jag uppmuntrar till djup självreflektion för att bättre förstå egna beteenden och dess påverkan på relationen.
  • Gemensamma mål: Jag hjälper er att identifiera och arbeta mot gemensamma mål för att stärka relationen.
  • Mindfulness: Möjlighet till att integrera mindfulnessövningar där jag lär er att vara närvarande i stunden, vilket kan öka medvetenheten, fokus, medkänsla och minska reaktiva beteenden i relationen.

Är parterapi rätt för dig?

Att välja parterapi är ett stort steg mot att förbättra relationen. Oavsett relationens längd eller natur, är min parterapi utformad för att möta era specifika behov. Jag fokuserar på att skapa en plan som speglar era unika mål och utmaningar för att ni bättre ska förstå varandra.

Boka en kostnadsfri konsultation med mig

Att boka en session är det första steget mot en starkare och mer kärleksfull relation. Jag erbjuder alltid en första kostnadsfri konsultation där du kan beskriva syftet med terapin och se hur vi kan arbeta vidare med det tillsammans. Kontakta mig här för ett första samtal i relationsterapi.

Vanliga frågor och svar

Många par upplever att terapi ger dem de verktyg och perspektiv som behövs för att hantera sina utmaningar och stärka relationen. Medan terapi inte kan garantera att varje förhållande räddas, har den ofta en positiv effekt på kommunikationen och förståelsen mellan parterna, vilket kan vara avgörande för att lösa problem och återuppbygga en stark relation.

Ja, det är fullt möjligt att delta i parterapi ensam. Denna form av terapi kan vara till hjälp för att adressera personliga frågor som ibland påverkar relationen, förstå din roll i dynamiken, och utveckla strategier för att förbättra relationen, även om din partner inte är närvarande.

Som en kvalificerad terapeut är jag här för att lyssna och ge stöd i dina relationsfrågor. Jag erbjuder en trygg och empatisk miljö där det finns möjlighet för dig att utforska och arbeta med olika aspekter av dina relationer, vare sig det gäller partnerskap, familjedynamik eller personlig utveckling inom relationer. Läs mer om mig här.

Som din terapeut kan jag stödja dig i sökandet efter rätt partner genom att främja självkännedom och hjälpa dig identifiera vad som är viktigt för dig i en relation. Vi arbetar tillsammans för att förstå dina tidigare relationsmönster och hur du kan skapa en sund grund för framtida relationer.