Ekstrand logga

Den inre kritiska rösten

Har du en inre kritisk röst som dyker upp emellanåt?

”Du borde ha…”

”Du måste…”

”Du skulle…”

Rösten är ett eko från dina tidigare vårdnadshavare; omsorgspersoner. Det är så vi socialiseras.

Den hör inte till ditt sanna jag.

Vad skulle hända om du, varje tillfälle rösten dyker upp, börjar observera den och undersöker:

Vill jag fortsätta att lyssna på den?

Vad vill jag?

Vad behöver jag?