Ekstrand logga

Fem minuter med dig själv

Stanna upp några minuter. Lämna bruset och checka in några minuter hos dig själv

Tillåt hela din uppmärksamhet att landa in i kroppen.

Stilla, mjukt och tryggt utforskar du hur du har det.

Du observerar tankar och bilder, lägger märke till vad som är här och nu. Vilka känslor finns? Känner du oro, rastlöshet eller fridfullhet eller något annat?

Signalerar kroppen någonting; känner du av någon spänningsvärk i axlarna… eller något annat?

Vänd uppmärksamheten till andningen; hur känns andningen i kroppen? Var känner du andningen? Lägg märke till hur luften rör sig ut och in. Följ några andetag i din egen takt.

Bredda till sist uppmärksamheten till hela kroppen och den plats den tar i rummet. Bli medveten om  känningar du har i kroppen här och nu. Om det finns något område i kroppen som signalerar lite extra; andas in till det området och andas ut från det området, utforska hur det är.

Observera att det inte ska vara på något speciellt sätt. Det är som det är.

Vad händer om du stannar upp och känner efter? Fem minuter av lugna andetag?

#varsnällmotdigsjälv #medvetennärvaro #zoomain #självomsorg #självmedkänsla #dialog #livslångrelation #hållbarhet