Ekstrand logga

Från omedveten till medveten

Den du tror att du är, det vill säga allt du identifierar dig med, styr ditt beteende.

När du skapar distans, är observatör av dig själv och omgivningen, får du perspektiv, blir medveten och kan då också agera medvetet. Då är det du som styr.

#avidentifikation #psykosyntes #frånomedvetentillmedveten #duvidrodret #livskvalitet