Ekstrand logga

Handlingar säger mer än ord

Det är lättare att prata om att göra saker än att faktiskt göra dem. Samtidigt är det lätt att fortsätta göra saker, ha vanor som vi inte riktigt medger verbalt att vi har.

Till exempel är det mycket lättare att prata om sina mål och sina drömmar än att faktiskt ta alla de små stegen i handling som fordras för att komma dit. Det krävs mer energi till det. Om vi får som vana att bara prata om det men aldrig kommer till handling så påverkar det också tilltron till oss själva och vår självkänsla.

Miljön är också ett exempel på något som det är väldigt lätt att prata om men kanske inte lika lätt att helt leva efter.

Ju mer det finns en korrelation mellan våra ord och våra handlingar desto tydligare blir vi för omvärlden och desto mer kraftfulla blir vi i att omsätta saker i verkligheten.

Har du observerat dig själv; hänger dina ord och handlingar ihop?