Ekstrand logga

Hinder?

Du kan lägga tid och energi på att föreställa dig, iaktta och konstatera hinder i ditt liv eller så väljer du att lägga den tiden och energin på att ta dig förbi hindren för att nå dit Du vill

#hinder #vilja #handlingskraft #energi #målmedvetenhet #nåditjagvill