Ekstrand logga

Inre röster

Få av oss tycker om att vara i sällskap med människor som ständigt uppvisar en negativ attityd och som till och med ger oss negativa kommentarer. Trots det accepterar vi vår ”inre kritiker” med sin negativa attityd. Vi har blivit så vana vid att höra den och de självbegränsande tankarna. De tar sig fram och vi är många gånger omedvetna om dem och på vilket sätt de påverkar oss.

Men när vi väl blir medvetna om dem och med vilken kraft de påverkar oss kan vi också ersätta dem med mer positiva och möjliggörande tankar och budskap. Du kan iaktta din inre kritiker ungefär som en forskare, på ett icke dömande sätt, under en hel dag och notera när och hur den ger sig tillkänna. Då kan du också börja distansera dig från den.

Inte sällan känner vi igen den dömande rösten någonstans från vårt förflutna.

Varje gång en negativ tanke dyker upp tex ”så fula benen är” säg ”stopp!- mina ben är fina och starka precis som de är , ” så korkat gjort” stopp!-jag gjorde mitt bästa där och då”. Gör detta inte bara en gång utan varje gång då det dyker upp.

Låt självmedkänslan göra sig gällande och tala positivt och varsamt till dig själv.

#inredialog #tarenergiattrackanedpåsigsjälv #fåstoppåinrekritikern #hittadinunikakapacitet #självmedkänsla