Ekstrand logga

Jag har behov av att..

Vad behöver Du, vad är bra för just Dig?

Inte vad som är bra för de andra utan vad är bra och gör gott för just Dig?

Du är unik utifrån allt du är inklusive dina behov

Har du stunder där du faktiskt kan känna efter och fundera i lugn och ro över det?

Det är en stund av självomsorg, du tar hand om dig och prioriterar att ge dig utrymme för att se vad det kommer för svar.

Välj en fast tidpunkt på dagen, lägg 5 minuter varje dag, under två veckors tid, på att reflektera över och identifiera vilka just dina behov är i olika sammanhang

(fortsättning följer)