Ekstrand logga

Lys

När vi försvagar vårt ljus genom att hålla våra styrkor, vår begåvning dold förnekar vi oss själva och andra en rikedom av erfarenheter. Alla bär på unika förmågor. Hos många ligger det i vila, nertrampat av rädslor eller känslor av otillräcklighet. Att tända den gnistan drar till sig uppmärksamhet och vi riskerar avvisning eller ansvaret av plötslig framgång och kanske att etiketteras som kaxiga. Men när vi tillåter oss att uttrycka vårt ljus ger vi också andra tillåtelse att göra likaså. Många har lärt sig sedan barndomen att gömma sitt ljus. Vi har kanske fått utstå kritik och blivit förminskade när vi lyst. Vi kan ha blivit förmanade att ligga lågt och vara ödmjuka.

När vi blir självlysande blir vi också mer tydliga. Oavsett om det handlar om att du är en fantastisk kock, dansare, matematiker eller självklar förhandlare så finns det ingen anledning att hålla det dolt. Om du har gått lång tid och kanske bara glimmat till någon gång; gör en lista på allt du gör bra oavsett vad det handlar om. Fundera sedan över hur du skulle kunna nyttja dessa förmågor, ditt ljus i vardagen .

När du väl omfamnar det och visar det för andra, lyser du upp världen.