Ekstrand logga

Medberoende (fortsättning)

Som medberoende har du någon att ta hand om, vårda och skydda. Istället för att hjälpa dig själv och ta itu med dina egna saker så har du fokus på att hjälpa andra och reda upp och röja undan för dem= kontrollera deras beteende. Du känner av hens behov och hens irritation, ilska etc och vill lindra detta.

Du kan ha svårt att svara på vilka dina egna behov är.

Du känner dig behövd, kanske till och med oersättlig.

”Det måste gå, hen måste sluta dricka/knarka/missbruka (tex shopping, läkemedel, dataspel, sex, relationer, arbete, arbete, spel om pengar, träning”

Det kan också handla om att vara nära anhörig till någon form av dysfunktionell familj eller relation.

Ditt värde ligger i hjälpandet eller egentligen; självutplåningen. 

Samtidigt blir du dränerad och bitter; ”så otacksamt…allt jag gör..”

Den medberoende får en ”falsk” bekräftelse på att man är något, någon och är sedd och respekterad

Bakom medberoendet finns ofta en rädsla att bli övergiven, att hamna utanför och bli ensam. Så man väljer att bli en trogen medspelare till personen som har ett osunt förhållande till sig själv och omgivningen. Man accepterar den personens tolkning av verkligheten och det sker som en process över tid.

Det kan finnas en mer eller mindre medveten insikt, hos den medberoende, om att saker och ting inte står riktigt rätt till.

Vad händer om du upphör med att fixa för personen och vad är ett sunt liv för dig?

Det är inte din livsuppgift att helt och hållet finnas till för någon annan.

Det går att bryta sig loss från medberoende och upphöra med den självutplånande anpassningen. Det kan vara svårt efter lång tid som medberoende och det kan göra ont att förändra men det är inte omöjligt.

Medberoende kan se ut på väldigt många olika sätt.

#medberoende #överansvarstagande #anpassarsigtilldysfunktionellalevnadssättet #tappadkontaktmeddittjag #gårattbryta