Ekstrand logga

Självkänsla

Den anläggs ofta tidigt i vårt liv och vi påverkas sedan av den utan att vi tänker så mycket på det.

Självkänsla handlar om att jag kan lita på mig själv, jag ger mig själv det jag behöver och jag står upp för mig själv. Oavsett vad jag presterar så vet jag att jag duger och är ”good enough”.

Den är som ett inre stabilitetsläge.

Med en god självkänsla kan jag hantera ovisshet och känslor av exempelvis oförmåga, skam och skuld. Den kan fungera som en stötdämpare för känslor av ångest och depressionstendenser.

Med bristande självkänsla kan jag exempelvis jämföra mig konstant med andra, ha missnöje med mig själv och även ha en ”inre slavdrivare” som talar om för mig att jag inte duger om jag inte är perfekt. Det kan vara svårt att sätta gränser.

Självkänslan kan variera från situation till situation.

Det går att lösa upp felaktiga föreställningar om sig själv och stärka sin självkänsla. Vi kan bli vår egen trygga bas, inneha ett ankare som hjälper oss att bottna i varandet.