Ekstrand logga

Smärtan är inte i vägen, den är vägen

Livet försätter oss i olika svåra och tuffa situationer. Det kan handla om livsförändringar eller andra situationer som känns och gör ont, då vi önskar att vi skulle kunna förflytta oss in i framtiden så vi kommer ur ”eländet”, det smärtsamma. Oavsett om det är en mindre sak eller en stor som att exempelvis förlora en älskad, så ligger det i vår natur att vilja undkomma och komma bort från smärtan och snabbt finna lättnad och välbefinnande.

Innerst inne har vi någon vetskap om att vi behöver ta oss igenom rådande omständigheter på ett närvarande och medvetet sätt hellre än att sticka huvudet i sanden. Att ta oss igenom smärtan ger oss tillgång till viktiga insikter om oss själva, våra inre resurser och livet. Saker som vi annars inte skulle kommit åt.

När vi vill förflytta oss bort och snabbt framåt är det lätt att vi flyr till exempel till alkohol, droger, socker, porr, spelande eller förnekar för att slippa känna smärtan men oftast gör det bara att läkningsprocessen förlängs eller till och med blir svårare.

Ju mer mod vi kan uppbringa för att möta och ta oss igenom det vi befinner oss i desto snabbare läkning.

Vi behöver stanna upp och vara uppmärksamma på vad som sker i och utanför oss och tillåta det att vara som det är istället för att snabbt ge oss iväg till någonting annat.

När vi rör oss framåt i nutid steg för steg, fastän smärtsamt, ger det oftast en vinst i långa loppet.