Ekstrand logga

Success is…

Oavsett om du en eller flera gånger når någon form av framgång eller upplever någon mindre lyckad situation, stund varefter du reser dig, så fortsätt att hålla din kurs och att ”göra”. De där tillfällena är inte slutgiltiga utan endast små stopp längs vägen, livet rör på sig och likaså vi. Vi samlar på oss erfarenheter och lärdom vid alla de där ”stoppen” vilka gör att vi växer och med tiden utvecklar en form av livsvisdom.  

#livetärettföränderligtlandskap #lärdom #erfarenheter #vireseross #ödmjukhet #mod #kraft #uthållighet #livsvisdom