Ekstrand logga

Tre påminnelser för veckan

  • Rikta uppmärksamheten på att ge dig återhämtning varje dag och inte på allt du har att göra varje dag
  • Rikta uppmärksamheten på sådant som du kan påverka och inte på sådant som du inte kan påverka
  • Rikta uppmärksamheten på här och nu och inte på det förflutna eller framtiden.