Ekstrand logga

Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig? Vilka är dina värderingar, din inre GPS?

Några förslag finns i bilden och fler ord finns nedan.

Fyll eventuellt på med egna förslag, välj därefter ut c:a 30 ord. Sortera sedan ut 10 ord som är just dina värdegrundsord.

På vilket sätt lever du dina värden?

Acceptans      Ambition        AndlighetAnsvarAuktoritet
AutonomiAvkopplingAvslutBalansBeröm
BeröringBidraEffektivitetElegansEmpati
EnergiEnkelhetEnvishetFamiljFantasi             
FlexibilitetFlärdFramgångFridFrihet
FörmögenhetFörståelseGemenskapGenerositetGlädje
HjälpsamhetHumorHälsaIdrottInfluens
IntegritetIntelligensIntimitetIntuitionKarriär
KommunikationKompetensKonstKunskapKvalitet
KärlekLivskraftLogikLojalitetLyssnande
LyssnandeMjukhetModMogenhetMoral
MystikMåttlighetNjutningNoggrannhetNyfikenhet
OmtänksamOriginalitetPassionPlikttrogenPunktlighet
PålitlighetResandeRiskRättvisaRörelse
SamarbeteServiceSjälvklarhetSkönhetSocial
SpontanitetSpänningStilStillhetStyrka
SäkerhetTacksamhet Tillhörighet  TillitTolerans
TraditionTrogenTrygghetUtmaningUtrymme
VitalitetVänskapÖdmjukhetÖmsesidighetÖvertygelse