Ekstrand logga

Vad skapar goda känslor hos dig?

När känner du dig glad, stolt? Vad njuter du av och vad älskar du? När blir du engagerad och nyfiken? #välbefinnandeärnågotvigör  #fyllivetmeddetsomframkallarangenämakänslor #meningsfullt #viktigtfördig #livskvalitet