Ekstrand logga

Vad undviker du?

#ansträngning #riskerarmisslyckande #mod #väntarpåmotivation #handlingärdrivkraftförmotivation #vadundvikerdu?