Ekstrand logga

Vad vill du ha mer av…

Vad vill du ha mer av i februari?

Lugn och ro

Vänskap

Inspiration

Lust

Tålamod

Skratt

Äventyr eller någonting annat?

Välj någonting som just Du vill ha mer av.

Skriv ner ordet. Anteckna också någonting du konkret kan göra för att nå det som Du önskar mer av och agera sedan enligt det.

#måbra #viärmångfacetterade #vadsaknarjag #vadärviktigtförmig #tankeordhandling #hälsa #braliv