Ekstrand logga

Viljan

Viljan

Hur har din vilja funnits med genom livet?

Vi fattar många beslut genom livet, vad var det som gjorde att vi valde just så, där och då, och följde jag någon annan, vem valde eventuellt åt oss? Vi har många måsten och borden som vi genomför, kanske oftast på ren autopilot men vad skulle vi egentligen vilja göra?

Omvärldens brus kan lätt göra att viljan läcker ut och blandas upp med drifter, önskningar, känslor och idéer.

Med större medvetenhet kan vi välja vårt förhållningssätt och agerande.

Medvetenhet är någonting vi kan öva upp med exempelvis mindfulness.

Ju mer vi utvecklar viljan desto mer stabilt styr vi och kan hålla vår kurs trots påverkan utifrån.

Inom psykosyntesen, som är stommen i mitt arbete, är viljan en av de mest centrala funktionerna och en av psykosyntesens sju grundpelare.

Om du är intresserad av att utforska och stärka din vilja så stödjer och vägleder jag dig gärna. Vi arbetar tillsammans, du är varmt välkommen.