Ekstrand logga

Blogg

Lys

När vi försvagar vårt ljus genom att hålla våra styrkor, vår begåvning dold förnekar vi oss själva och andra en

Läs mer

Vi växer

Svårigheter kan ge oss ny lärdom och få oss att växa. Det kan vara svårt att ha en positiv attityd

Läs mer

Your life….

”Your life, career and relationships will rise or fall to the level of standards you defend, enforce and accept. Raise

Läs mer

Vad behöver du…

Hur ser veckan ut för dig? Vad behöver du göra för att minska stressen? #stress #utforskande #medvetenhet #orogrubbel #förmycketatttgöra #orsaker

Läs mer

Misstag

Bli bekväm med att göra misstagLägg ingen energi på negativa tankar om demGå vidare rak i ryggen och se framåtJu

Läs mer

Hinder?

Du kan lägga tid och energi på att föreställa dig, iaktta och konstatera hinder i ditt liv eller så väljer

Läs mer

Viljan

Viljan Hur har din vilja funnits med genom livet? Vi fattar många beslut genom livet, vad var det som gjorde

Läs mer

The little…

#desmåsakerna #desmåstunderna #desmågesterna #uppskattardem #betydermycket #såsant #medvetennärvaro

Läs mer

Vad undviker du?

#ansträngning #riskerarmisslyckande #mod #väntarpåmotivation #handlingärdrivkraftförmotivation #vadundvikerdu?

Läs mer

Öppet sinne

Vi har alla våra övertygelser och vår syn på verkligheten vilka vi använder för att förstå och navigera i omgivningen.

Läs mer